"Entenc que un artista és algú
que entre el silenci dels altres,
utilitza la seva veu per dir alguna cosa i que
té l'obligació que no sigui
alguna cosa inútil, sinó quelcom que presti
servei als homes."

MIRÓ

Obra Gràfica i Pictòrica